Tunnistinvalonheittimet

Valonheittimiltä vaaditaan korkeita luumenarvoja, joka vaatii LED-tekniikaltakin korkeita wattitehoja. Tunnistintekniikalla ohjatut valonheittimet toimivat täydellä teholla vain silloin, kun valvonta-alueella on liikettä. Kun liike lakkaa, valonheitin siirtyy perusvalaistustilaan tai sammuu kokonaan. Näin optimoidaan energian säästö, mukavuus ja turvallisuus.

Lue lisää
Linkki valmistajan sivustoon.
Linkki Steinel tunnistinvideot