REATEC lämpötilan ilmaisimet

REATEC®-lämpötilanilmaisimilla saadaan suuri hyöty pienin kustannuksin. Monissa valmistusprosesseissa on olennaisen tärkeää, että saavutetaan kriittinen lämpötila tai että sitä ei ylitetä. Tämä voi olla ratkaisevaa valmistuskustannusten tai tuotteen laadun kannalta. Silloin tarvitaan REATEC®-lämpötilanilmaisimia. REATEC®-ilmaisimilla voidaan mitata 37,8 - 264 °C lämpötilat. Näyttö tapahtuu siten, että ilmaisinelementin väri muuttuu pysyvästi harmaasta mustaksi. Ilmaisinelementit toimitetaan yleensä liuskoissa, 10 kappaletta kussakin. Elementit on porrastettu siten, että koko liuskan mittausalue on 60 °C, 40 °C tai 20 °C. Sopiva elementti on helppo valita käyttöön arvioimalla. Aikaa vievä lukemien keruu ei ole enää tarpeen. Ilmaisinelementtejä on saatavana myös erillisinä. REATEC®-ilmaisimet ovat merkittävä vaihtoehto lämpömittareille. Ne mittaavat lämpötilan edullisesti kohteissa, joihin lämpömittarit eivät sovellu kokonsa, jäykkyytensä, huonon iskunkestävyytensä tai kustannustensa takia tai muista syistä.

Lue lisää
Tuoteryhmäesite Työkaluluettelo 2014-15