Kuormituksenvartijat

Estä kalliit tuotannon seisokit ja katkokset.

Ainutlaatuinen akselitehon valvonta Emotron M20:n valvontaperiaate on nerokas. M20 käyttää moottoria anturina. Vartija mittaa kuormitusta keskeytyksettä ja antaa hälytyksen tai pysäyttää moottorin ja sen käyttämän laitteen, jos kuormitus ylittää tai alittaa asetetun raja-arvon. Käyttökohteita: Pumput yleensä , Keskipakopumput, Magneettipumput, Ruuvi- ja juoksu-pyöräpumput Sekoittimet, Kaapimet, Murskaimet, Kuljettimet jne. Ammattilaisille lisätietoja antaa: Kari Aikio, Tuotepäällikkö. Puh. 0207 638 243,kari.aikio@hedtec.fi

Lue lisää
Linkki valmistajan sivuille.